Privacyverklaring

Design4all.nu
contactpersoon: E de Ruiter
Bezoekadres: Weurden 41
7101NH Winterswijk
Telefoonnummer: 0543-763901
E-mailadres: info@design4all.nu
KvK-nummer: 58896856
BTW nummer: (NL) 1016.47.591B01

Om je bestelling te kunnen verwerken vragen we NAW gegevens, Je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doeleind gebruikt en worden beveiligd bewaard voor een termijn van 7 jaar bewaard voor de belastingdienst. Na dit termijn worden alle gegevens verwijderd. Tot die tijd worden de gegevens beveiligd bewaard. Je gegevens worden niet gebruikt voor directe marketing of anders dan administratieve doeleinden. De betrokken partijen worden hieronder vermeld in de gegevens verwerking.

Deze website gebruikt cookies (Een cookie of is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt) om het aantal bezoekers te meten, we slaan hiermee geen persoonlijke gegevens op.

Gegevensverwerking:

-Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een bericht worden verwerkt door Comsolve deze zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

-Design4all.nu regelt betalingstransacties via de KNAB bank. de KNAB bank houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Meer informatie hierover kunt u lezen op KNAB/Privacy statement.

-Het verzenden van de pakketten gebeurd via GLS, GLS gebruikt de door ons doorgegeven gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, ook wanneer GLS gebruik maakt van onderaannemers.

-Voor het bezorgen van grotere pakketten maakt de Design4all.nu gebruik van ophaaldienst Miedema service. Miedema maakt alleen gebruik van de door ons doorgegeven gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst.

-De website heeft een Facebook-pixel, deze gebruikt informatie van de website om inzicht te krijgen in de acties die bezoekers op de site www.Design4all.nu uitvoeren, dit kan worden gebruikt om de prestaties van onze fb advertenties bij te houden. Design4all.nu gebruikt slechts enkel en alleen deze informatie om gericht op Facebook te kunnen adverteren.

-Je hebt het recht om je gegevens in te zien, aan te passen, volledig te laten verwijderen, of opgestuurd te krijgen door contact op te nemen met de Design4all.nu, dit kun je doen door middel van een email naar info@design4all.nu of per telefoon 0543-763901.

Verwijdering kan alleen als de gegevens niet meer relevant zijn, het zogenaamde recht op vergetelheid: Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 -Niet meer nodig
Design4all.nu heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we gegevens hebben verzameld.

-Intrekken toestemming
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Design4all.nu voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

-Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

-Onrechtmatige verwerking
Design4all.nu verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

-Wettelijk bepaalde bewaartermijn
Design4all.nu is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

-Kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (“dienst van de informatiemaatschappij”)

Heb je klachten omtrent de AVG en wij komen er samen niet uit dan kun je terecht bij;
http://Klachten: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteitpersoonsgegevens